DN Trịnh Hoài Đức

Photobucket

CHÀO MỪNG 20/11

Photobucket

Lịch Năm

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào Mừng Đến Với Website Trường THCS Trịnh Hoài Đức

  Diễn Đàn Trao Đổi Thảo Luận

  QUY CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NH 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Phước
  Ngày gửi: 23h:57' 05-05-2017
  Dung lượng: 9.9 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ THUẬN AN
  TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: /QC-THĐ
  
  An Thạnh, ngày …… tháng 9 năm 2016
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành quy chế Bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý giáo dục người học của trường THCS Trịnh Hoài Đức
  Từ năm học 2016-2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
  Căn cứ theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20 tháng 11 năm 2009 của liên Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
  Căn cứ Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-CAT-PV28 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Công an tỉnh Bình Dương và công văn số 117/UBND-NC ngày 20 tháng 01 năm 2014 của UBND thị xã Thuận An về việc triển khai thực hiện Thông tư 23 của Bộ công an;
  Theo đề nghị của các thành viên trong liên tịch trường,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế Bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý giáo dục người học của trường THCS Trịnh Hoài Đức từ năm học 2016-2017;
  Điều 2. Các thành viên trong hội đồng nhà trường và các bộ phận có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định của Quy chế này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT
  - CA phường AT
  - Tổ chuyên môn, các đoàn thể               
  - Lưu VT, ANTT.

  HIỆU TRƯỞNG

  
  QUY CHẾ
  Bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý giáo dục người học
  Từ năm học 2016-2017
  (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THĐ ngày /9/2016 của trường THCS Trịnh Hoài Đức)
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20 tháng 11 năm 2009 của liên Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
  Căn cứ Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-CAT-PV28 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Công an tỉnh Bình Dương và công văn số 117/UBND-NC ngày 20 tháng 01 năm 2014 của UBND thị xã Thuận An về việc triển khai thực hiện Thông tư 23 của Bộ công an.
  Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương;
  Trường THCS Trịnh Hoài Đức ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Trường cụ thể như sau:
  CHƯƠNG I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Quy chế này quy định những nội dung và biện pháp để thực hiện công tác phối hợp giữa các đoàn thể trong trường nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại trường THCS Trịnh Hoài Đức.
  2. Quy chế được áp dụng đối với trường THCS Trịnh Hoài Đức.
  Điều 2. Nguyên tắc, nội dung phối hợp
  1. Đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan; trong đó, trách nhiệm của trường THCS Trịnh Hoài Đức là nòng cốt.
  2. Nội dung công tác phối hợp gồm: Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất ổn định an ninh, trật tự nhà trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến người học và cán bộ, nhà giáo.
  3. Công tác phối hợp giữa hai bên được thống nhất thực hiện
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.