DN Trịnh Hoài Đức

Photobucket

CHÀO MỪNG 20/11

Photobucket

Lịch Năm

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào Mừng Đến Với Website Trường THCS Trịnh Hoài Đức

  Diễn Đàn Trao Đổi Thảo Luận

  Văn bản Bộ giáo dục

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”
  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; ...

  Văn bản Sở giáo dục

  Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________ Số: 100/SGDĐT-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2015 V/v hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức,viên chức Căn cứ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức...

  Văn bản nhà trường

  Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân và Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ
  PHÒNG GD&ĐT TX THUẬN AN TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-THĐ An Thạnh, ngày 13 tháng 04 năm 2017 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện xây dựng "Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" và "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ" Của trường THCS Trịnh Hoài Đức giai đoạn 2016-2020 Thực hiện...

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.