DN Trịnh Hoài Đức

Photobucket

CHÀO MỪNG 20/11

Photobucket

Lịch Năm

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào Mừng Đến Với Website Trường THCS Trịnh Hoài Đức

    Diễn Đàn Trao Đổi Thảo Luận

    CÁC TỔ CHUYÊN MÔN 2015- 2016

    STT Họ và tên Chức vụ Chức danh I. TỔ VĂN PHÒNG: 1 Đỗ Minh Thành Hiệu trưởng 2 Tố Ngọc KT 3 Trần Thị Xuân Hương KT 4 Nguyễn Ngọc Thanh Thùy GV 5 Lê Thị Thái TTVP 6 Lê Văn Chánh GV 7 Trần Cẩm Tú GV 8 Trầm Thị Mỹ Linh TTCĐ 9 Giang Út Nhân viên 10 Ri Tuấn Nhân viên 11 Nguyễn Đức Hoàn Nhân viên 12 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm Nhân viên 13 Danh...

    BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN 2016- 2017

    1. Hoàng Thị Dương: Bí thư 2. Nguyễn Thi Anh Thư: P. Bí thư 3. Nguyễn Minh Nga: Ủy viên 4. Phạm Thị Thắm: Ủy viên 5. Phạm Đức Thịnh: Ủy viên ...

    BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN 2015- 2016

    1. Trịnh Văn Kiên: Bí thư 2. Nguyễn Ngọc Thanh Thùy: P. Bí thư 3. Nguyễn Văn Thăng: Ủy viên 4. Lê Phương Lâm: Ủy viên 5. Hoàng THị Dương: Ủy viên...

    Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân và Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ

    PHÒNG GD&ĐT TX THUẬN AN TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-THĐ An Thạnh, ngày 13 tháng 04 năm 2017 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện xây dựng "Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" và "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ" Của trường THCS Trịnh Hoài Đức giai đoạn 2016-2020 Thực hiện...

    Danh sách lớp học năm học 2016-2017

    DANH SÁCH HỌC SINH STT Lớp Mã học sinh Họ và tên Giới tính 1 6A1 1601976852 Phạm Quốc An Nam 2 6A1 1601976853 Trịnh Gia Bảo Nam 3 6A1 1601976854 Ngô Nhật Bình Nam 4 6A1 1601976855 Lâm Chí Dĩnh Nam 5 6A1 1601976857 Lữ Hoàng Duy Nam 6 6A1 1601976856 Nguyễn Thanh Duy Nam 7 6A1 1601976859 Nguyễn Thị Kiều Duyên Nữ 8 6A1 1601976858 Trần Lương Duyên Nữ 9 6A1 1601976861 Nguyễn Thành Đạt Nam 10 6A1 1601976860 Nguyễn Trọng Đạt Nam 11 6A1 1601976862 Phan...

    Danh sách giáo viên năm học 2016-2017

    STT Họ và tên Nữ Nhiệm vụ được phân công Ghi chú 1 Đỗ Minh Thành Quản lý chung Phó bí thư chi bộ - Trưởng ban VSTBPN 2 Phạm Văn Long Quản lý chuyên môn Bí thư chi bộ - Chủ tịch hội đồng trường 3 Văn Thị Mỹ Tú X Quản lý chuyên môn - Phó chủ tịch công đoàn cơ sở 4 Trần Thị Xuân Hương X Kế toán - UVBCH công đoàn cơ sở - Tổ khối trưởng chuyên môn 5 Nguyễn...

    Ban chỉ huy liên đội năm học: 2016-2017

    1. Nguyễn Thị Anh Thư: Tổng phụ trách đội...

    BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 2016-2017

    *Chủ tịch công đoàn trường: TRƯƠNG LỆ NGỌC *Phó chủ tịch công đoàn: Văn Thị Mỹ Tú *Các ủy viên: *Lê Thị Thu Hằng *Phan Nguyễn Đình Nhân *Trần Thị Xuân Hương *Trầm Thị Mỹ Linh *Nguyễn Văn Thăng *UBKT: Phạm Đức Thịnh _ Nguyễn Phúc Hậu *TBTTND: Bùi Thị Tuyền Ngân ...

    BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 2015-2016

    1. Nguyễn Thị Tâm: Chủ tịch công đoàn 2. Hồ Phụng Mỹ: P. Chủ tịch công đoàn 3. Nguyễn Tấn Quân: THỦ QUỸ 4. Huỳnh Tuấn Phi: ỦY VIÊN - PHỤ TRÁCH PHONG TRÀO 5. Lê Thị Thu Hằng: TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG 6. Lê Hùng Huy: CHỦ NHIỆM UBKT 7. Phan Nguyễn Đình Nhân: ỦY VIÊN - THƯ KÝ...

    BAN GIÁM HIỆU

    Ban Giám hiệu gồm 3 người: 1. Thầy Đỗ Minh Thành: Hiệu trưởng 2.Thầy Phạm Văn Long: Phó Hiệu trưởng 3. Cô Văn Thị Mỹ Tú: Phó Hiệu trưởng...

    Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

    UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________ Số: 100/SGDĐT-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2015 V/v hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức,viên chức Căn cứ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức...

    BAN CHẤP HÀNH CỒN ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 -2017

    *Chủ tịch công đoàn trường: TRƯƠNG LỆ NGỌC *Phó chủ tịch công đoàn: Văn Thị Mỹ Tú *Các ủy viên: *Lê Thị Thu Hằng *Phan Nguyễn Đình Nhân *Trần Thị Xuân Hương *Trầm Thị Mỹ Linh *Nguyễn Văn Thăng *UBKT: Phạm Đức Thịnh _ Nguyễn Phúc Hậu *TBTTND: Bùi Thị Tuyền Ngân ...

    TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC

    6918226 Trường THCS Trịnh Hoài Đức Điện thoại: 0650 3746 375 Email: Website: http://violet.vn/thcs-trinhhoaiduc-binhduong/ Trường THCS Trịnh Hoài Hoài Đức được thành lập từ việc tổ chức lại trường THPT Trịnh Hoài Đức và trường THPT Bán công An Thạnh theo Quyết định số 17/2005/QĐ-UBND ngày 24/1/2005 của UBND tỉnh Bình Dương. Đến ngày 18/02/2005, UBND huyện Thuận An (nay là thị xã Thuận An)...

    Danh sách chi bộ Đảng năm học 2016-2017

    *Nguyễn Quốc Dũng *Lý Thị Ngọc Điệp *Phan Thị Hồng Hà *Phạm Ngọc Đông Hà *Nguyễn Thị Ngọc Hải *Nguyễn Phúc Hậu *Nguyễn Tấn Hòa *Dương Văn Lê *Đặng Thị Hồng Lệ *Từ Thị Mỹ Linh *Nguyễn Thị Yến Loan *Phạm Văn Long *Bùi Ái Lộc *Nguyễn Ngọc Lý *Nguyễn Thị Hương Mai *Lê Thị Nguyệt Nga *Trương Lệ Ngọc *Nguyễn Thị Cẩm Nhung *Nguyễn Thị Phi Phụng *Tăng Kim Phượng *Đỗ Minh Thành *Nguyễn Văn Thăng *Nguyễn Thị Minh Trang *Đỗ Thành Trúc *Nguyễn Thị Ánh Tuyết ...

    Luật PC tham nhũng

    QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: / /QH14 DỰ THẢO (lấy ý kiến) LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống tham nhũng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều...

    Luật hôn nhân gia đình

    QUỐC HỘI Luật số: 52/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT Hôn nhân và gia đình Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Hôn nhân và gia đình. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà...

    Luật khiếu nại

    QUỐC HỘI _____ Luật số: 02/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối...

    Danh sách giáo viên Năm Học 2015-2016

    STT Họ và tên Chức vụ Chức danh I. TỔ VĂN PHÒNG: 1 Đỗ Minh Thành Hiệu trưởng 2 Tố Ngọc KT 3 Trần Thị Xuân Hương KT 4 Nguyễn Ngọc Thanh Thùy GV 5 Lê Thị Thái TTVP 6 Lê Văn Chánh GV 7 Trần Cẩm Tú GV 8 Trầm Thị Mỹ Linh TTCĐ 9 Giang Út Nhân viên 10 Ri Tuấn Nhân viên 11 Nguyễn Đức Hoàn Nhân viên 12 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm Nhân viên 13 Danh...

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.